Strategia ei toteudu

Taloustutkimuksen mukaan puolet suomalaisista työskentelee yrityksissä ja yhteisöissä, joissa ei ole työntekijöiden mielestä selkeää strategian avulla määriteltyä päämäärää työlle. Tutkimuksen mukaan 71 % kertoi tietävänsä strategian, 68% kertoi, ettei strategiasta ole olemassa ytimekästä ja ?ymmärrettävää kiteytystä ja 53 % ei näe yhteyttä organisaation strategian ja oman työn välillä .

Strategioita on siis olemassa, mutta ihmiset työskentelevät oman ymmärryksensä mukaan kuten ennenkin. Miten tämä on mahdollista, kun strategioiden tekemistä ja sitä tukevaa johtamista on toteutettu jo vuosia?

Strategian sisäistäminen on tärkeää, sillä päämäärän ymmärtäneet ihmiset ovat keskimääräistä tyytyväisempiä ja sitoutuneempia työhönsä – sanoo sama tutkimus. Selkeä päämäärä ja siitä johdettu tavoite motivoi, koska ihminen näkee mielessään henkilökohtaisen onnistumisen ja tuloksen. Tämä on tavoitteellisen johtamisen perusidea ja ihmisen luontainen toimintatapa. Ideasta syntyy konkreettisempi ajatus. Mitä kirkkaammaksi tämä ajatus (tavoite) tulee, sitä enemmän siihen kiinnittyy tekemisen halua eli motivaatiota.

Miksi tämä malli ei toimi strategioiden kohdalla?

Edelleen kuvitellaan ihmisiä koneiksi, joihin voidaan syöttää uusia ohjelmia samalla tavalla kuin tietokoneeseen. Näin ei ole. Ihmisen aivot ovat täynnä ajatuksia ja sisäistyneitä toimintatapoja.

Kun aivoihin halutaan juurruttaa uusi asia, edetään seuraavasti.

1      Ensin tarvitaan tietoa strategiasta, jonka

2      käsitteleminen muuttuu vähitellen ymmärrykseksi.

3      Jotta ymmärrys voidaan ylipäätään saavuttaa, pitää strategian perusajatus esittää kiteytettynä ja selkokielellä. Ymmärtämistä lisää käytännön esimerkit.

4      Seuraavaksi strategia kytketään entisiin toimintamalleihin, joihin ihminen on tottunut ja sitoutunut.

5      Tässä yhteydessä joudutaan myös kysymään ollaanko strategiasta samaa mieltä? Voidaanko se toteuttaa käytännössä? Johtaako pohtiminen sellaiseen ymmärrykseen, että strategia halutaan ottaa omaksi? Mitä sitten tehdään, jos näin ei ole?

6      Lopuksi päätetään kuka linkittää strategian yksilön työhön ja tavoitteisiin. Tekeekö sen ihminen itse, esimies vai asiantuntija?

Kuudennen kohdan vastuu on johdolla ja esimiehillä. Jos he eivät osaa tehdä sitä itse, hankitaan ulkopuolinen asiantuntija, joka opastaa esimiehiä ja henkilöstöä muuttamaan strategian käytännön toiminnaksi.

Useimmat ihmiset ovat sitoutuneita aikaisempiin toimintatapoihin, koska ne osataan ja niiden avulla on onnistuttu. Kun tässä tilanteessa tarjotaan nopealla aikataululla uusi strategia vaikeasti ymmärrettävillä powerpointeilla, ei ole ihme etteivät ne tartu. Muutostilanteessa ihmisen mieli toimii kuin magneetti, jota vanha vetää puoleensa. Muutosjohtamisen haasteena on saada uusi niin ymmärrettäväksi, mielenkiintoiseksi ja houkuttelevaksi, että se vetää puoleensa (ihmiset kiinnostuvat, innostuvat, sitoutuvat…).

Yksi kokemus vuosien takaa. Menossa oli yhteistyövalmennus kirjapainon työntekijöille. Lounastauolla paikalle ilmestyi kirjapainon johtaja. Yrityksen johto oli saanut valmiiksi uuden strategian ja hän päätti tulla heti esittämään se tuotantohenkilöstölle. Asetin muistitikun koneeseeni ja heijastin kuvan seinälle. Yhdessä ainoassa kuvassa oli 10 ympyrää ja 12 laatikkoa, joiden välissä kulki viivoja. Jokaisen lokeron sisällä oli pientä tekstiä. Katsoin kuvaa ja sanoin, että sitä on vaikea tajuta; tekstikin on niin pientä etteivät kaikki näe sitä. Tähän johtaja tokaisi: ”Ei niiden tarvitsekaan nähdä! Ei ne tätä kuitenkaan ymmärrä!”

Purin hammasta ja ajattelin, ettei asiakas ole aina oikeassa. Ehdotin asian käsittelemistä toisella tavalla. Johtaja oli kuitenkin päättänyt pitää 30 min. puheenvuoron, joten se tehtiin. Kun se oli ohi, pyysin osallistujia keskustelemaan esityksestä muutaman minuutin pienryhmissä ja tekemään sen jälkeen kysymyksiä. Ehkä ymmärrys hiukan lisääntyisi. Ensimmäinen kysymys liittyi työaikoihin, toinen yhden painokoneen kuntoon, kolmas vessojen siisteyteen, neljäs autojen pysäköintipaikkoihin…. Yksikään kysymys ei liittynyt strategiaan tai johtajan esitykseen. Tämä tarina on tosi.

On ajan hukkaamista, motivaation ja ilmapiirin pilaamista, kun ihmisiä syytetään siitä, etteivät he toteuta strategiaa. Henkilöstön joukossa voi luonnollisesti olla muutamia vastarannan kiiskejä, jotka panevat aina hanttiin eivätkä halua ymmärtää  asioita. Suurin ongelma ei kuitenkaan ole viestin vastaanottamisessa, vaan sen lähettämisessä ja lähettämistavassa. Edelleenkään ei ymmärretä riittävästi, miten ihmisten mieleen juurrutetaan uusi ajatus ja toimintatapa. Ehkä joskus tulevaisuudessa voidaan kytkeä piuhat aivoihin ja ladata sinne uusia ohjelmia. Mutta ennenkuin se aika koittaa, on johtamisessa löydettävä nöyryyttä ja oikeaa asennetta. Ihmiset kokevat asioita tunteella. He sitoutuvat uuteen vasta ymmärryksen ja hyväksymisen kautta. Tähän tarvitaan aikaa ja aitoa vuoropuhelua.

Katso kuva: Organisaatiot

One thought on “Strategia ei toteudu

 1. 1 Strategiaa saattaa luoda ihminen joka kuvittelee, että sen täytyy olla jotain elämää suurempaa. siihen pyritään laittamaan liian paljon asioita ja niitä ei välttämättä pystytä toteuttamaan. Strategian tulisi mielestäni olla aina realistinen yrityksen toiminnan toteutussuunnitelma, etenkin muuttuvassa markkinatilanteessa
  2 Juuri kohdan yksi takia ymmärtäminen voi olla vaikeaa. Olen työskennellyt organisaatiossa jossa strategia ei kohdannut käytäntöä millään tavoin. Se oli kyllä kaunokirjallisesti hieno tuote, siinä kaikki.
  3 Viittaan kohtaan kaksi
  4 Kyllä, ei kerralla saa muuttaa kaikkia toimintatapoja. Fiksu henkilökunta on jo kehittänyt hyviä toimintamalleja, niitä voi toki jatkojalostaa, mielellään yhteistyössä
  5 Jos siitä ei olla yhtä mieltä, ei henkilökunta sitoudu siihen riittävästi, voi käydä, että se luo eripuraa ja sitten ollaankin ku..usessa
  6 Esimies ja alainen yhdessä, konsultti olkoon kotona jos tämä onnistuu (anteeksi Kalle, ei mitään henkilökohtaista) Mutta asiantuntija kutsuttava apuun heti kun pientä ongelmaa ilmenee, etteivät ne kasva liian isoiksi. sitä paitsi, ulkopuolinen saattaa ja näkeekin jotkin asiat paremmin kuin yrityksen oma väki.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *