Verkkokurssit

AJAN JA ENERGIAN HALLINTA (2.01)

Hinta 125 €

Ajan ja energian hallinta on yksi tärkeimmistä osaamisen alueista, kun tavoitteena on tehokas, joustava ja innostava työskentely sekä henkilökohtainen jaksaminen. Verkkokurssissa on lukuisia käytännön ideoita ja ratkaisuja. Lisäksi se selvittää miten voit työskennellä siten, että päivän päätteeksi olet tyytyväinen ja jopa innostunut? Samat perusideat toimivat myös kotona ja vapaa-ajalla.
Lue lisää ja osta….


Ihmistyypit käytännössä (2.20)

Hinta 155 €

Ihminen on parhaimmillaan ja antaa parastaan, kun hän voi olla oma itsensä ja häntä kohdellaan sellaisena kuin hän on. Verkkokursissa opit todellista itse- ja ihmistuntemusta, josta on hyötyä kaikkialla työelämässä ja vapaa-ajalla. Kyse on tiedosta ja taidosta, jota tarvitaan kaikkialla ihmisten kanssa. ”Toisten erilaisuuden ja erilaisen ajattelun ymmärtäminen tulisi ehdottomasti olla osa yleissivitystä”, totesi professori Jaakko Hintikka.

Lue lisää ja osta….


Johtamisen muuttuminen (4.08)

Hinta 145 €

Mitä jokaisen on hyvä tietää johtamisen perusideoista ja muutostarpeista. Johtajuuden ymmärtämisen tarvetta vahvistaa lisääntynyt läpinäkyvyys, jonka avulla tiedostetaan paremmin palasista koostuva kokonaisuus. Mitä yritys tai julkinen organisaatio on tekemässä. Minne se on matkalla. Mitkä ovat ihmisten roolit ja vaikutusmahdollisuudet. Läpinäkyvyys lisää sitoutumista ja tyydyttää myös ihmisten merkityksennälkää. Se kytkee koko henkilöstön paremmin mukaan toiminnan kehittämiseen ja tuloksen tekoon.

Lue lisää ja osta….


Luo tulevaisuutesi = mielen voima (2.09)

Hinta 115 €

Mielen voimassa on kyse tietoisesta positiivisesta ajattelusta. Se on keino elää hetkessä, olla onnellisempi pienistäkin asioista sekä voida ja nukkua paremmin ja paljon muuta. Verkkokoulutuksessa opit tietoista ajattelua käytännössä ja miten voit käyttää ja soveltaa sitä kaikissa tilanteissa. 

Lue lisää ja osta….


Rentoutuminen (lue lisää…)

Hinta 0 €

Psykologinen pääoma -teorian mukaan ihmisellä on paljon mahdollisuuksia vaikuttaa omaan hyvinvointiinsa. Yksi tärkeimmistä keinoista on rentoutumisen avulla saavutettu henkinen tasapaino. Tuntematon filosofi: ”Elän koko loppuelämäni itseni kanssa, joten aion pitää huolta, että olen hyvässä ja innostavassa seurassa”.

Lue lisää…


Verkkokurssit ryhmässä (5.22)

Hinta 0 €

Verkkokurssit voi myös katsoa pienryhmissä (3-6), jolloin ryhmän keskustelu lisää kaikkien osaamista ja korvaa osittain keskustelun vetäjän kanssa. Aktiivista vuorovaikutusta käydään jo videon katsomisen aikana.