JOHTAJAN VALINTAPROSESSI

1 Hallitus / rekrytointiryhmä

 • päätös prosessin toteuttamisesta
 • määrittelee hakijoilta edellytettävä osaaminen ja muut valintakriteerit
 • hakemuksen / ilmoituksen alustava laatiminen
 • tarpeellisen aineiston lähettäminen KMS:lle perehtymistä varten

2 Karl-Magnus Spiik

 • mahdolliset muutosehdotukset hakemukseen / ilmoitukseen, jotta substanssiosaamisen lisäksi huomioidaan myös johtamisen ja vaikuttamisen taidot

3 Toimitusjohtaja / rekrytointiryhmä

 • päättää hakemuksesta ja ilmoituskanavista
 • päättää määräajoista ja sopii, kuka vastaa tiedusteluihin
 • toimittaa hakemuksen haluamiinsa paikkoihin (lehdet, netti, verkostot…)

4 Hallitus / rekrytointiryhmä

 • suorittaa hakemusten alkukarsinnan ja tarvittaessa alustavat haastattelut (sopivuus tehtävään, koulutus, osaaminen, taustat, sidosryhmät ym.)
 • karsinnan tavoitteena on valita 3-5 parasta ehdokasta
 • valittujen ehdokkaiden hakemukset lähetään KMS:lle

5 Karl-Magnus Spiik

 • suunnittelee haastattelut ottaen huomioon tehtävän menestykselliseen hoitamiseen liittyvät tekijät
 • sopii hakijoiden kanssa tapaamisesta ja ennakkotehtävistä (persoonallisuustesti, johtamistaidon arviointi)
 • selvittää tarvittaessa nykyisen johtajan johtamistavat ja organisaation ilmapiirin, jotta eri hakijoiden kohdalla syntyy selkeä käsitys miten pieni tai suuri muutos tulee tapahtumaan henkilöjohtamisessa
 • hakijoiden haastattelut 2-4 tuntia / ehdokas (aika ja paikka sovitaan erikseen)
 • laatii kirjalliset raportit suosituksineen hakijoista
  • soveltuvuus tehtävään valintakriteerien pohjalta
  • soveltuvuus esihenkilöksi; johtamisen ja persoonallisuuden vahvuudet ja heikkoudet (mahdollisuudet, uhat, riskit…)
  • soveltuvuus organisaation työskentelykulttuuriin
  • kehittymistarpeen määritteleminen
  • kehittymissuunnitelman laatiminen

6 Hallitus tekee lopullisen päätöksen

7 Mahdollinen uuden johtajan ja johdettavien (esim. johtoryhmän) valmennus muutaman kuukauden kuluttua onko löytynyt yhteinen aaltopituus: vuorovaikutus, yhteistyö, ilmapiiri, johtamisen + ja -, odotukset

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *