TEHTÄVIÄ KUNNISSA JA VALTIONHALLINNOSSA

VALMENNUKSIA KUNNISSA

Taustalla on yli 35 vuoden kokemus konsultointi- ja valmennustehtävistä. Alla on luetteloita aihealueista. Joidenkin tehtävien tavoitteena on lisäksi ollut virkamiesten ja poliittisten päättäjien keskinäisen luottamuksen ja yhteistyön parantaminen.

Kaikki valmennuksen perustuvat henkilökeskeiseen ja osallistavaan työskentelytapaan. Kun tehtävänä on samalla uudistaa johtamista ja toimintatapoja, muuttuu valmentajarooli fasilitaattoriksi. On tärkeä erottaa toisistaan substanssiosaaminen ja prosessien ohjaus. Henkilöstön osaamista lisätään ammatillisen koulutuksen ja tekemisen avulla kuten tähänkin asti. Kehittämisprosessien ohjaajan tehtävänä on luoda avoin, keskusteleva ja toisia arvostava ilmapiiri, kirkastaa tavoitteet ja ohjata kohti ammatillista ja itseohjautuvaa työskentelyä. 

Yhteistyötä on tehty mm. seuraavien kuntien kanssa:

 • Janakkala, Jyväskylän Maalaiskunta, Jyväskylä, Raasepori, Turku, Lahti, Pori, Paimio, Piikkiö, Lieto, Kaarina
 • Finlands Svenska Kommunförbundin kautta kaksikielisille kunnille ruotsiksi: Porvoo, Perno, Liljendal, Parainen, Kemiö, Nauvo, Vasa, Malax, Närpiö, Kristiinankaupunki, Kruunupyy, Pietarsaari, Uusikaarlepyy
 • Imatran kaupunki / opetuspalvelu
 • Edupolin kautta osia johtamistaidon erikoisammattitutkinnossa (JET)

AIHEALUEITA

 • Johtoryhmätyöskentely
 • Hallitus- ja valtuustotyöskentely
 • Valtuuston, hallituksen ja johtoryhmän yhteistyö (strategian jalkauttaminen)
 • Hallituksen, johtoryhmän ja luottamushenkilöiden yhteistyö
 • Osastojen yhdistäminen
 • Toimialojen valmiennuksia
 • Työryhmä- ja tiimivalmennuksia

ESIHENKILÖTAIDON AIHEALUEITA

 • Johtaminen ja johtajuus tulevaisuudessa
 • Strategian jalkauttaminen ja osaamisen johtaminen
 • Kannustava johtamis- ja vaikuttamistaito
 • Johtaminen omalla persoonalla; esimerkillä johtaminen
 • Haasteelliset palautetilanteet
 • Ajan ja energian hallinta
 • Henkilöstön motivointi ja jaksaminen
 • Positiivinen ajattelu eli mielen voima itsensä johtamisessa


TEHTÄVIÄ VALTIONHALLINNOSSA

Etelä-Suomen Läänihallitus: Ajanhallinta

Evira: Asiakaspalvelutaito

Hallinto-oikeus

 • Johtamisen ja yhteistyön kehittäminen
 • Johtoryhmän valmennus
 • Osastokohtaiset henkilöstön valmennukset

Konserniverokeskus

 • Työskentely matriisiorganisaatiossa: johtoryhmälle, koko henkilöstölle
 • Johtoryhmätyöskentely ja strategian jalkauttaminen
 • Käytännön esimiestaito: valmentava johtaminen
 • Tiimeille tiimityöskentelyä ja asiantuntijatiimin johtamista

Länsi-Suomen verovirasto

 • Yhteistyön selkeyttäminen ja keskinäisen luottamuksen palauttaminen (johto <-> esimiehet
  <-> luottamusmiehet <-> henkilöstö)
 • Kehityskeskustelu johtamisen työkaluna
 • Tiimeille tiimityöskentelyä ja asiantuntijatiimin johtamista
 • Osaamisen johtaminen

Maahanmuuttovirasto: Ajan, energian ja tilanteiden hallinta

Maanmittauslaitos (ruotsiksi)

 • Puheeksi ottaminen ja palautteiden antaminen ( + / – )
 • Kehityskeskustelu

Oikeusministeriö: Henkilöstön johtaminen ja muutoksen toteuttaminen

Rakennusvirasto

 • Esimiestaito
 • Henkilöstön motivointi

Rauman verovirasto

 • Johtoryhmätyöskentely
 • Käytännön esimiestaito: valmentava johtaminen

Rikosseuraamusvirasto, Säteilyturvakeskus, Tukes

 • Ihmisten erilaisuus (itsetuntemus, palautteiden antaminen ja saaminen, henkilökemia)

Etelä-Karjalan Sosiaali- ja Terveyspiiri: tiimityöskentely ja esimiehen rooli


SAIRAALAT

Oulun Yliopistollinen Sairaala (OYS): esihenkilö- ja johtamistaito

Vaasan Keskussairaala: esihenkilö- ja johtamistaito

Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiiri (VSSHP): esihenkilö- ja johtamistaito, tiimityöskentely, sisäinen asiakaspalveluTIETOA YKSITYISELTÄ PUOLELTA

Liikkeenjohdon konsultit (LJK) ry:n jäsen. Kolme kertaa ollut mukana PKT:n valtakunnallisessa konsultointikilpailussa: kaikissa kolmen parhaan joukossa. Vuonna 2004 Liikkeenjohdon konsultit ry järjesti Finlandia talossa tilaisuuden: ”Menestystarinat vuonna 2003”, jossa konsultti ja asiakas esittelivät yhteistyönsä tuloksia. Tilaisuutta varten kartoitettiin Suomen parhaat onnistumiset ja yhteistyö Cloetta Fazer Makeiset Oy:n kanssa oli yksi niistä, joka samana vuonna valittiin Suomen parhaimmaksi yritykseksi ja oli Euroopan tasolla 10 parhaan joukossa. Kaksi suurta palvelualan yritystä Suomessa voittavat valmennuksen jälkeen Suomen Laatupalkinnon; toinen niistä kahtena perättäisenä vuonna. Kilpailujen kriteerit olivat samat kuin valmennuksessa: kilpailukyvyn, erityisesti johtamistaidon ja toiminnan kehittäminen.

Samat käytännön keinot kehittämisessä ja toimintatapojen uudistamisessa toimivat myös julkisella puolella, koska kyse on henkilökeskeisestä ja osallistavasta työskentelytavasta ja valmennuksesta.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *