KÄYTÄNNÖN JOHTAMIS- JA OHJAAMISTAIDOT 4 x 2 pv

VUOROVAIKUTUS- JA TIIMITAIDOT, JAKSO A

 • Johtajuus tänään ja huomenna. Esihenkilön tärkeimmät roolit. Aidon, reilun ja persoonallisen johtamistaidon oppiminen. Itsetuntemus ja itsensä johtaminen. Erilaisiin persoonallisuuksiin vaikuttaminen. Palautteiden kannustava ja tavoitteisiin ohjaava vaikutus. Perinteisestä johtamisesta tiimityöskentelyyn ja itseohjautuvuuteen.
 • Harjoitukset: Korjaavan palautteen antaminen yksilölle / ryhmälle. Itseohjautuvuuden lisääminen.

STRATEGIA KÄYTÄNTÖÖN, JAKSO B

 • Strategiasta tavoitteisiin ja tavoitteista tuloksiin. Esihenkilö strategian jalkauttajana: lean -ajattelu eli kerralla oikein, kannattavuus ja asiakastyytyväisyys. Oman ja toisten suorituksen ja osaamisen johtaminen. Päätöksentekotaito. Itsensä johtaminen: oman ajankäytön, energian ja tilanteiden hallinta.
 • Harjoitukset: Tavoitteilla johtaminen. Poikkeaviin suorituksiin puuttuminen.

MUUTOKSEN JOHTAMINEN JA TYÖMOTIVAATION VARMISTAJA, JAKSO C

 • Muutosvastarinnasta muutoshalukkuuteen: 14 käytännön keinoa muutoksen toteuttamiseksi ihmisten kanssa. Työn ilon ylläpitäminen – itsellä ja toisilla. Käytännön motivointikeinojen soveltaminen omaan tilanteeseen ja ryhmään. Vertaistuki.
 • Harjoitukset: Ajankohtaisen muutoksen toteuttaminen. Motivaatio-ongelmaan puuttuminen.

KEHITYS-, TAVOITE- JA VARTTIKESKUSTELUT, JAKSO D

 • Kehityskeskustelun tärkeys henkilöjohtamisessa; asiantuntija-organisaatiossa merkitys korostuu. Kehityskeskustelu lisäarvon antajana arkipäivän vuorovaikutukseen; se ei korvaa sitä. Mikä on tavoitevartti? Milloin kehityskeskusteluja ei enää tarvita? Henkilökohtainen neuvottelutaito: 20 käytännön keinoa oman neuvottelutaidon parantamiseksi.
 • Harjoitukset: Vaativat kehityskeskustelu. Haastava neuvottelutilanne.

TYÖSKENTELYTAPA

 • Esihenkilövalmennukset ovat toiminnallisia seminaareja, jotka ohjataan kannustavan johtamisen periaatteilla. Ne aktivoivat ja innostavat osallistujia. Pääpaino on aihealueiden soveltamisessa käytäntöön, yrityksen / organisaation (kunta, valtionhallinto) ja osallistujien todellisiin johtamistilanteisiin keskustelujen, pienimuotoisten ryhmätöiden ja harjoitusten avulla.
 • Jokaisen seminaarin jälkeen osallistujat laativat henkilökohtaiset kehittämissuunnitelmansa, joissa he määrittelevät miten päättävät hyödyntää saatuja virikkeitä omassa työssään.
 • Seuraavan jakson alussa raportoidaan lyhyesti näyttötehtävän suunnitelmasta ja tuloksista.
 • Päätökset esitellään omalle esihenkilölle / johdolle, jonka keskustelun tavoitteena on keskinäisen ymmärryksen ja luottamuksen vahvistaminen; tuen ja opastuksen saaminen omalta esihenkilöltä.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *