Koulutuksen, valmennuksen ja työnohjauksen erot

KOULUTUS / LUENTO

 • tarjoaa tietoa, lisää ymmärtämistä ja kuvailee periaatteita
 • voi tarkastella laajoja ja monimutkaisia teoreettisia kokonaisuuksia
 • on usein yleistä teoriaa, joka kertoo tekemisen mahdollisuuksista
 • vaikuttavuus tapahtuu jälkeenpäin lisääntyneen tiedon avulla
 • on usein yksisuuntaista informaatiota ja sopii suurillekin ryhmille
 • osallistujat ovat usein passiivisia viestin vastaanottajia

VALMENNUS / YHDESSÄ OPPIMINEN JA TEKEMINEN

 • pyrkii tiedon käyttämiseen sekä osaamisen ja valmiuksien lisäämiseen jo valmennustilaisuudessa
 • on käytännönläheistä ja ratkaisukeskeistä
 • selkeyttää teorioita, jotta ne voidaan soveltaa käytäntöön
 • pyrkii sovittuun tavoitteeseen (esim. muutoksiin toimintatavoissa)
 • vaikuttaa osallistujien ajatteluun, asennoitumiseen ja käyttäytymiseen jo valmennuksen aikana
 • on kaksisuuntaista ja kyseenalaistavaa vuorovaikutusta
 • kaikki osallistuvat työskentelyyn

TYÖNOHJAUS / COACHING

 • on pitkäjänteistä yksilö- tai pienryhmäohjausta, jossa lähestymiskulma on psykologinen
 • voi olla laaja-alainen henkilökohtainen ohjaus- ja kasvuprosessi
 • auttaa henkisesti tasapainoisempaan työskentelyyn muuttuvassa työelämässä

Työnohjauksessa

 • ohjaaja auttaa yksilöä käyttämään tietoisemmin hyväkseen tietojaan, osaamistaan ja persoonallisuuttaan
 • ohjaaja ei tarjoa valmiita ratkaisuja ja malleja (kuten koulutuksessa, valmennuksessa ja mentoroinnissa); tietoja ja osaamista työstetään siten, että ne palvelevat paremmin yksilön motivaatiota, jaksamista ja työn tuloksellisuutta
 • ohjaaja auttaa yksilöä tuomaan esiin työstettävät asiat, asettamaan niille kehitystavoitteet ja työstämään ratkaisuja

Työnohjaus on hyvä työkalu ammattilaisen käsissä, kun ratkotaan henkilön tai ryhmän esim. jaksamis- ja yhteistyöongelmia. Mutta jos on menossa pienempiä tai suurempia muutoksia, voidaan tarvita järeämpiä työkaluja. Valmennuksen avulla saadaan muutoksiin enemmän työntö- ja vetovoimaa. Käytännössä se tarkoittaa uusia johtamisen ja yhteistyön työkaluja, uusia ajattelutapoja ja pelisääntöjä, uutta osaamista ja oppimista toisilta, enemmän ratkaisukeskeisyyttä, avointa ja rakentavaa vuorovaikutusta, uskoa huomiseen ja innostumista yhdessä.  

Kun ajatustavat ja asenteet muuttuvat, muuttuvat myös käyttäytymiset ja toimintatavat. Organisaatiot eivät opi. Ihmiset oppivat. Työnohjauksessa ratkaisut pyritään tuottamaan ryhmästä, jotta sitoutuminen niihin on parempi. Valmennus käyttää samaa keinoa, mutta tekee sen usein nopeammin mm. uusilla työkaluilla – kuitenkin siten, että henkilöstö on mukana, voi hyvin ja innostuu. Sekä työnohjaus että valmennus ovat hyviä työkaluja ja tuottavat tulosta, kun niitä käytetään oikeissa tilanteissa oikealla tavalla.

Tietoisuuden muutos saadaan aikaan koulutuksella
Asennemuutos edellyttää palautteita ja keskustelua
Käyttäytymisen muutos seuraa asennemuutosta ja toteutuu tekemisessä
Ryhmän käyttäytymisen muutos saadaan aikaan osallistamalla ryhmä heitä koskevaan muutokseen (vrt. käskeminen)

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *