ENITEN KYSYTTYJÄ VALMENNUSPROSESSEJA

Johto- /ohjausryhmän työskentely

 • tarvittaessa anonyymikysely johtoryhmän työskentelystä
 • johtoryhmän tarkoitus
 • palaverien ja yhteistyön tehostaminen
 • sitoutuminen johtoryhmän päätöksiin
 • yhtenäinen johtamiskulttuuri

Johtaminen (esihenkilötaidot, tiiminvetäjän taidot)

 • tarvittaessa anonyymikysely johtamistaidosta
 • itsetuntemus, vuorovaikutus-, yhteistyö- ja vaikuttamisen taidot
 • tavoitteellinen ajattelu ja strategiat käytäntöön
 • tilanteiden ennakointi ja muutosten johtaminen
 • kehityskeskustelut, tavoitevartti, dynaaminen vuorovaikutus
 • työhyvinvoinnin ja työn ilon ylläpitäminen
 • itseohjautuvuuden lisääminen

Tiimityöskentely

 • sisältää vastaavia aihealueita kuin johtoryhmätyöskentelyssä ja johtamistaidossa räätälöitynä tiimin tilanteeseen, tiimin ja organisaation tarpeisiin tavoitteena itseohjautuvuus
 • allianssi
 • projektityöskentely
 • prosessit – kerralla oikein
 • organisaatiomuutos

Fasilitaattori

 • fasilitointi on asiakkaan toimintatapojen kehittämisen ja kehittymisen ohjaaminen yhdessä johdon ja henkilöstön kanssa
 • jokainen prosessi räätälöidään asetettujen tavoitteiden ja tarpeen pohjalta, hyviä tuloksia tuottava malli:
  • anonyymikysely kokonaisuudesta, henkilöstön todellisista näkemyksistä ja kehittämisehdotuksista
  • ryhmäkohtaiset valmennukset, joissa määritellään henkilöstön kannalta tärkeimmät kehittämisalueet
  • palaute johdolle / ryhmän esihenkilölle ja tärkeimpien kehittämisalueiden valinta, joilla on suurin vaikutus työhyvinvointiin ja tuloksellisuuteen
  • ryhmäkohtaiset valmennukset, joissa henkilöstö kytketään mukaan toiminnan kehittämiseen ja joissa lisätään henkilöstön yhteistyötä, itseohjautuvuutta ja ongelmanratkaisutaitoja
  • palaute johdolle / ryhmän esihenkilölle

Ihmisten erilaisuus ja vaikuttamisen taito

 • itsetuntemus ja itsensä kehittäminen (osaaminen, persoonallisuus, itseluottamus)
 • erilaisten ihmisten johtaminen ja ohjaaminen
 • erilaisuus ja henkilökemia tiimityöskentelyssä
 • erilaisten asiakkaitten oikea palveleminen
 • miten erilaisille asiakkaille myydään, mitä korostetaan ja mitä vältetäään

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *