Joulukirje 1994

TIIMIT TYÖSSÄ

Tiimi on päivän sana, ja tiimien nimiin vannotaan ikään kuin taas olisi keksitty uusi asia. On erittäin hyvä, että ajattelutapoja ja toimintoja kehitetään. On huonoa, että uusiin asioihin innostutaan liian helposti ja niitä toteutetaan liian pintapuolisesti.

Yhteistyö ja ryhmätyöskentely ovat kautta aikojen kuuluneet ihmisten arkipäivään. Talkoita on tehty vuosisatoja, ja niissä tiimityöskentely on luonnollista ja itsestään selvää. Tiimityöskentelyn opetteleminen kirjoista on kuin kuvaisimme talkooporukan toimintaa paperilla ja sitten opettelisimme mallin ulkoa ja yrittäisimme toimia sen mukaisesti.

Tiimien kehittämisen taustalla on prosessiajattelu, jossa organisaation toiminnot muodostavat palveluketjun. Loppupäässä on maksava asiakas eli todellinen työn antaja. Ketjun eri kohdissa on sisäisiä asiakkaita, joiden tarpeet edellinen lenkki pyrkii tyydyttämään. Näin saamme kokonaisuuden, joka toimii järkevästi, tehokkaasti ja nopeasti. Ongelmat ratkaistaan siellä, missä ne ovat. Tältä pohjalta rakennetaan ryhmiä eli tiimejä, joilla on vastuu suuremmista kokonaisuuksista kuin ennen.

Tiimityöhön siirtyminen on monimutkainen muutosprosessi. Se on suuri haaste niille, jotka eivät ole aikaisemmin työskennelleet tiimissä. Onnistuminen edellyttää yhteistyöhalun ja -kyvyn parantamista ja hyvin usein omien asenteiden ja arvojen tarkistamista.

TIIMI KOTONA

Perhekin on tiimi. Perheen jäsenet ovat tavallaan toistensa asiakkaita. Kun tyydytämme asiakkaittemme tarpeet, käy kauppa hyvin ja asiakassuhde jatkuu eli perheonni säilyy. Yhdessä sovitut pelisäännöt varmistavat turvallisuuden ja vastuun oikean jakaantumisen. Kun kodin tehtävät tehdään itseohjautuvasti ja joustavasti toisia auttaen, kasvaa onni entisestään. Tätä kautta ihmissuhteiden laatukin paranee. Erilaisuuden arvostus rikastuttaa elämää ja vuorovaikutusta. Aloitteellisuus ja omatoimisuus tarjoavat kaikille tilaa kasvamiseen ja kehittymiseen.

Jouluna monet haluavat olla onnellisia. Käytännössä tämä tarkoittaa, että jokainen toimii positiivisemmin ja ottaa tarkemmin vastuun omasta käyttäytymisestään. Kun tämä onnistuu, saavutamme iloisempia tunnelmia perheessä. Tässä alla on yhteenveto tiimin me-hengen kehittämisestä. Kohdat voi soveltaa myös perheeseen.

TIIMIN ME-HENKI

Jokaisella jäsenellä on sosiaalinen osavastuunsa tiimissä. Olemme joukkueen jäseniä, jotka ymmärtävät ja hyväksyvät ihmisten erilaisuudet. Tämä vastuu merkitsee sitoutumista tiimin työskentelyyn ja käyttäytymisen muuttamista positiivisemmaksi.

Kun me-henki on kunnossa, saa tiimin yhteenkuuluvuus sen jäsenissä aikaan seuraavia asioita:

Jäsenet haluavat vaikuttaa voimakkaammin toisiinsa (esim. kehittävät työkaverin työskentelyä).

Jäsenet ovat halukkaampia kuuntelemaan toisten neuvoja.

Jäsenet ilmaisevat mielipiteitään enemmän.

Jäsenet osaavat tehdä ryhmäpäätöksiä.

Jäsenet pitävät yllä tiimin pelisääntöjä ja antavat aktiivisemmin palautetta poikkeamista.

Kritiikki on avointa ja rakentavaa, palaute annetaan suoraan.

Tiimin jäsenet koetaan tasavertaisina yhteistyökumppaneina ja ammattilaisina.

Jäsenet osallistuvat halukkaammin palavereihin ja työajan ulkopuolisiin tekemisiin.

Jäsenet jatkavat tiimityöskentelyä, vaikka siihen tulee muutoksia.

Tiimi pystyy myös yhteistyöhön muitten tiimien kanssa.

Jäsenet pyrkivät ratkaisemaan ryhmän ristiriitoja.

Tiimi tukea jäseniään ja kohentaa jäsenten omanarvontuntoa ja itseluottamusta.

Jäsenet kokevat suurempaa turvallisuutta ja rentoutumista (vapautuvat turhista jännitystiloista); työskentely tiimissä tyydyttää jäsenten inhimillisiä tuen, turvallisuuden ja arvostuksen tarpeita.

Perheestä yllä olevat ajatukset voi sanoa seuraavasti:

Lähestymme toisiamme ja autamme toisiamme onnistumaan elämässä.

Suhtaudumme positiivisesti toistemme neuvoihin.

Puhumme avoimemmin esim. tunteistamme ja tarpeistamme.

Osaamme neuvotella ja tehdä päätöksiä, jotka ottavat huomioon kaikkien tarpeet.

Olemme sopineet kaikkien kannalta hyvistä pelisäännöistä ja kunnioitamme niitä.

Opettelemme antamaan palautetta kannustavasti.

Olemme perheessä tasavertaisia ihmisiä ja arvostamme kaikkien mielipiteitä ja tahtoa.

Meillä on joitakin yhteisiä harrastuksia ja tekemisiä, jotka yhdistävät meitä.

Osaamme joustavasti vaihdella perheen sisäisiä tehtäviä.

Meillä on hyvät suhteet naapureihin, sukulaisiin ja muihin perheemme sidosryhmiin.

Ratkaisemme riidat nopeasti ja autamme siinä toinen toisiamme.

Tuemme, arvostamme ja rakastamme toisiamme sekä näytämme sen myös.

Perheessämme on turvallista olla, ja olemme aitoja tuntevia ihmisiä.

Takaisin artikkeleihin

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *