Tulokseen tiimityöllä -kirjan käyttäminen tiimissä

Ajatustottumusten ja työskentelytapojen muuttaminen edellyttää jatkuvuutta. Innostuminen esimerkiksi valmennuksessa tai uuden kirjan lukeminen saa lähes aina jotain aikaan, mutta vasta määrätietoinen kehittäminen takaa laajempia onnistumisia ja pysyviä tuloksia.

I KAIKILLA ON OMA KIRJA

Tiimin vakiopalaverien asialistaan lisätään kohta ”tiimityön kehittäminen”, ja käsittelyä varten varataan aikaa 15-30 min.

Ensimmäisellä kerralla sovitaan kuka (jäsen A) ehdottaa kirjasta jotain ideaa kokeiltavaksi, tai ainakin mistä olisi hyvä keskustella.

Seuraavassa palaverissa A tekee tämän ehdotuksen. Jos se tai keskustelussa syntynyt parempi ratkaisu vaikuttaa hyvältä, tehdään päätös:

  1. Keksitään kehittämisprojektille nimi.
  2. Päätetään mitä tehdään (tavoite ja alustava suunnitelma).
  3. Päätetään kuka tai ketkä tekevät ko. asian eli ottavat siitä vastuun.
  4. Sovitaan alustavasta aikataulusta.

Lopuksi päätetään kuka (jäsen B) tuo seuraavalla kerralla jonkin idean kirjasta tiimille.

Työskentely jatkuu siten, että palaverien kohdassa ”tiimityön kehittäminen”:

  • menossa olevien projektien vastuuhenkilöt kertovat lyhyesti missä vaiheessa projektit ovat, jotta varmistetaan tiedonkulku ja seuranta
  • seuraava lukija (jäsen B) tekee uuden ehdotuksen

Näin jatketaan tiimityöskentelyn kehittämistä (A, B, C, D, E…) siten, että kaikille tulee tämä tehtävä jossain vaiheessa. On tärkeä, että jokainen jäsen osallistuu jossain vaiheessa myös johonkin kehittämisprojektiin. Kun kaikki ovat ehdottaneet jotain, voidaan aloittaa uusi kierros, koska kirja on täynnä ideoita ja ratkaisuja. Eri kehitysvaiheessa olevat tiimit / työryhmät voivat hyödyntää samojakin ideoita uudella tavalla. Yleensä työn alle kannattaa ottaa mieluummin liian vähän kuin liian paljon projekteja, koska kaikilla on kuitenkin omat varsinaiset tehtävänsä.

II TIIMISSÄ ON KIERTÄVÄ KIRJA

Ryhmässä toimitaan samalla tavalla kuin edellä, paitsi että kirja kiertää ja jokainen tuo siitä vuorollaan ideoita tiimille (ensin jäsen A, sitten B, sitten C jne.).

Ehdotuksen lisäksi ko. lukija voi myös jakaa tietoa eli kertoa lukemisestaan jotain omin sanoin.

Lukeminen voidaan jakaa osiin, esimerkiksi seuraavasti:

Sivunumerot Sisältö
7 – 38 Johdanto, Tiimityöskentelyn tuloksia
39 – 62 Mikä tiimi on?
63 – 86 Miten tiimitoimintaa voi lisätä? (kappaleeseen pelisäännöt asti)
87 – 109 Miten tiimitoimintaa voi lisätä? (alkaen kappaleesta pelisäännöt)
110 – 130 Miksi tarvitsemme tiimityöskentelyä? Asiakas on työn antaja
131 – 156 Tiimi ja me-henki
157 – 180 Minä tiimin jäsenenä?
181 – 211 Johtaminen tiimiorganisaatiossa
212 – 229 Tiimipalaverit, Kehittäminen, Lopuksi


Kaikki luettavat osat sisältävät paljon ideoita ja ratkaisuja. Jos jokin edellä olevista osista koetaan tiimityöskentelyn kehittämisen kannalta tärkeäksi, voidaan se jakaa pienempiin osiin tai sopia, että seuraava lukija lukeekin saman osan uudestaan, ja poimii siitä lisää kerrottavaa tai uusia ehdotuksia.

Katso myös

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *