Palautteita kirjasta Tulokseen Tiimityöllä

 • Opiskelija Niina Riska: En ole juuri aiemmin ajatellut ottaa yhteyttä kehenkään lukemani kirjallisuuden perusteella, mutta eilinen teki poikkeuksen. Tutustuin teokseen ’Tiimityöstä voimaa’ käyttääksemme sitä työparini kanssa yhtenä opinnäytetyömme kirjallisista lähteistä. Olin varautunut johonkin aivan muuhun, mutta yllätyksekseni huomasin uponneeni teoksen lukemiseen siinä määrin, että sivut vaihtuivat kuin itsestään. Tämän alan kirjallisuus saadaan hyvin helposti tehtyä niin teoreettiseksi, että lukijana saa kiinnittää jatkuvaa huomiota omien ajatusten koossa pitämiseen ja siihen, että keskittyminen pysyisi luetussa. Nyt tilanne oli toinen. Kirjasta henki elämän makua, koettua ja elettyä. Siihen oli helppo samaistua ja siten myös ymmärtää keskeiset tavoitteet, ongelmat ja kehittämisalueet omista lähtökohdista käsin.
 • Verojohtaja Eeva- Liisa Perksalo ja Tarja Grönholm Turun Verotoimistosta: ”Mielestämme kirja sopii erittäin hyvin niille, jotka käyttävät laatutyökalua. Siinä yhdistetään luontevasti asiakaslähtöisyys ja prosessiajattelu, jotka kummatkin ovat laadun kulmakiviä. Jo otsikot tempaavat mukaansa: ”hyvin suunniteltu on puoliksi tehty” – itse olemme käyttäneet tätä vanhaa viisautta laatuajattelun yksinkertaistamiseen. Mittareistakin puhutaan, nekin liittyvät olennaisesti laatutyöskentelyyn. Tässä kirjassa tiimistä tehdään väline, ei itsetarkoitus. Kirja lunastaa elämänmakuisesti ja tietä silottelematta lupauksensa opastaa käytännön tiimityöskentelyyn. Ja mikä ilahduttavinta, siinä ei yritetäkään ahtaa kaikkia yhteen ja samaan muottiin, vaan päinvastoin kannustetaan erilaisuuden ja monimuotoisuuden hyväksymiseen ja niillä rikastumiseen. Toinen mielestämme tärkeä seikka on kirjan näkökulma: vastuu tiimimäisen työotteen kehittämisestä on sinulla, minulla, meillä yhdessä – tiimin jäseninä ja esimiehinä. ”Joku muu” ja ”joku toinen” ei kurkistele rivien välistä. Lisäplussan annamme siitä, että kirjan anti tarjoillaan ilman hienostelevia sanakäänteitä ja moniselitteistä terminologiaa. Turun verotoimiston verojohtajan sanoin: ”Paras lukemani tiimi-kirja. Suosittelen jokaisen luettavaksi Turun verotoimistossa. Itse liitän sen peruskirjojeni joukkoon, joita on noin viisi kappaletta.”
 • Esimiesharjoittelija Marjut Ruusumo: ”Olen töissä kaupan alalla ja työnantajani kouluttaa minua esimiestehtäviin. Siihen kuulu projektityö ja valitsin aiheekseni esimies tiiminvetäjänä. Teoriaosaa työstäessäni luin muutamia kirjoja aiheesta. Kirjasta ”Tiimityöstä voimaa” pidin erityisesti sen ihmisläheisen näkökulman sekä selkeän ja helpon luettavuuden takia. Oma kiinnostukseni tiimityöhön lähti osittain monitaitoisuuden lisäämisestä ja työssä jaksamisen takia. Omassa työyhteisössäni, jossa kiire on kausiluontoista, työntekijöiden monitaitoisuus on elintärkeää. Asiakkaan kannalta tiimityö nopeuttaa ja helpottaa asiakasta saamaan tarvitsemansa palvelun haluamanaan ajankohtana ja tasalaatuisena.
 • Nykyinen nopea kehittyminen aiheuttaa epävarmuutta varsinkin vanhemmassa työsukupolvessa. Tiimityön voima juuri oppimistapahtumana tiimiläiseltä toiselle onkin mielestäni kirjassa hyvin esillä. Erityisesti pidin luvusta ”minä tiimin jäsenenä”, koska se pakotti lukijan pohtimaan omaa vastuutaan tiimin jäsenenä varsinkin ihmissuhde asioissa. Onnistuneesti kirjassa oli myös otettu esille se, että ihmiset-puolikin tarvitsee mittareita, niin asiakaspalvelun kuin yrityksen sisäisen palvelunkin mittareita. Voin suositella Tiimityöstä voimaa -kirjaa kaikille, ja erityisesti myös tiimin jäsenille. Se ei tylsistytä lukijaansa pitkillä historiikeillä ja teorioilla, vaan puhuttelee käytännön tasolla.”
 • Mirja Heiskari, koulutuspäällikkö, Haaga Instituutin Ammattikorkeakoulu, Malmin Liiketalousinstituutti: ”Kirja on hyvin käytännönläheinen. Kirja sopii mielestäni hyvin johtamiskoulutukseen esim. yrityksen keskijohdolle ja miksei myös toimihenkilötasolle, kun tiimikoulutusta ja tiimiyttämistä viedään läpi organisaatioissa. Mielenkiintoista on myös se, että asiakasnäkökulma on tuotu selkeästi esiin. Tiimityön mielekkyydelle asettavat tiettyjä reunaehtoja myös asiakkaat. Tiimityö ei saa olla itsetarkoitus eikä muoti-ilmiö. Sen tulee perustua todelliseen tarpeeseen.”
 • Psykiatrian erikoissairaanhoitaja Aili Puolanen: ”Ostin muuten tiimityö -kirjan, ja olen käyttänyt siitä muutamia taulukkoja hyväkseni erään työyhteisön kanssa. Hyviä ajatuksia itsensä ja työryhmän arviointia ajatellen.”
 • Vaasan Sähkö Oy:n työnjohtajan seminaaripalautteesta: ”Kun olin lukenut kirjan, jäin miettimään onko tämä vain teoriaa vai voiko se toimia myös käytännössä. Päivät ovat osoittaneet, että kirjan ajatukset todella myös toimivat käytännössä.”
 • Seija Tuomola, koulutusohjelmapäällikkö, Varsinais-Suomen Ammattikorkeakoulu: ”Tiimityöstä voimaa -kirja on hyvä, koska siinä tulee valaistuksi käytännön tasolla tiimityön vahvuuksia unohtamatta kuitenkaan, että tiimityöskentelyyn siirtymisessä on myös matkalla monia ongelmia. Valmennuksen tärkeys ja johdon sitoutuminen tulevat myös selkeästi esille.”
 • Johanna Parhankangas, Lindström Oy, osto-osasto: “En ole koskaan lukenut yhtä innostavaa ja mielenkiintoista oppikirjaa. Aluksi ajattelin, että kirjan lukeminen on minulle (jolle kaikki lukemisen kautta oppiminen on ollut aina vaikeaa) todellinen haaste ja samalla ”pakkopulla”. Toisin siinä kuitenkin kävi. Ensimmäinen oppikirja 15:een vuoteen maistui niin hyvältä, että luin sitä jopa ääneen miehelleni, joka oli jo muutama vuosi sitten käynyt samantyylisen tiimikoulutuksen. Kirja motivoi lukijaa, tekstistä ilmenee että kirjan kirjoittaja on omistautunut asialleen. Asiat jäävät mieleen lukuisien selkeiden esimerkkien kautta ja kirjoitustapa on innostava. Pidin erityisesti ihmisläheisestä tavasta käsitellä asioita sekä kirjassa että siihen liittyvällä kurssilla. Kirjan ajatukset vahvistivat omia ajatuksiani ja oppejani – tulen käyttämään niitä jokapäiväisessä elämässäni niin työssäni kuin ison perheen vetäjänä. Myönteinen elämänasenne, usko itseensä ja kehittymiseen on kaiken lähtökohta.”
 • Taina Luukkanen, Viestikaari Ky, 15110 Lahti: ”Kirjasi lukeminen oli ennen kaikkea omaa ajattelua ja työtä selkiyttävää. Monet asiat olivat tuttuja, mutta ne jäsentyivät nyt paremmin tai sitten vahvistivat omia kokemuksia & näkemyksiä. Myös ottamasi käytännön esimerkit elävöittivät mukavasti. Erityisesti mieleeni jäi kertomuksesi armeijasta, miten pyysit muilta apua. Tarina on lyhyt, mutta puhutteleva.
 • Lisäksi tänä päivänä tuntuu virkistävältä ”törmätä” ajatuksiin, jotka vaikuttavat perustuvan terveeseen järjen käyttöön, eikä kikkailuun.”
 • Opiskelija Jere Blom: Olen ensimmäisen vuoden liiketalouden opiskelija Tampereen ammattikorkeakoulussa. Saimme tehtäväksemme tehdä kirjaesseen teoksestanne ’Tulokseen tiimityöllä’. Olemme syksystä asti toimineet harjoitusyrityksissä/tiimeissä harjoitellen siten liiketoiminnan perusteita. Tämä kirja antaa varmasti hyviä perusteita pyrkimyksiimme saada tiimimme toimimaan edes kohtuullisesti.
 • Halusin vain antaa sellaisen palautteen, että kirjanne on ylivoimaisesti parasta asiatekstiä, mitä olen koskaan lukenut. En ole kovinkaan tehokas kirjojen lukija, mutta kirjanne käytännönläheisyys ja helposti ymmärrettävä ilmaisu olivat poikkeuksellisia. Eikä oivat vertaukset urheilun maailmaankaan olleet yhtään hassumpia.
 • Minulle itselleni jäi pääajatuksena mieleen: toimiva tiimityö antaa työkalut ’voiton saavuttamiseen’, kun perinteisessä organisaatiomallissa työntekijät tyytyvät ’tappion välttelemiseen’. Näin urheilullisesti ajatellen. Kiitos joka tapauksessa lukukokemuksesta.

Katso myös

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *