TEHOKAS JOHTORYHMÄ

Julkaistu Kauppalehdessa

Lehdessä kerrotaan miten Kjell Forsén johtaa Vaisalaa. Se on suositeltavaa luettavaa jokaiselle johtajalle. Johtoryhmien työskentelyssä on paljon tehostamisen varaa. Mutta ymmärretäänkö johtamisen ja johtamisjärjestelmän tärkeyttä riittävästi, kun ”tähänkin asti on mennyt  hyvin”?

Forsénin mukaan ihannejohtoryhmän koko on 6 + 1. Olen täysin samaa mieltä. Suuremmassa ryhmässä on liikaa näkemyksiä ja tahtotiloja. Ajattelu ja keskustelu puuroutuvat ja päätöksenteko hidastuu. Luovuus ja erilaisten näkökulmien pureskeleminen ei myöskään saa riittävästi tuulta purjeisiisa, koska suurempi ryhmä edellyttää kurinalaisempaa työskentelyä ja keskustelun ohjausta.

Matriisiorganisaatio muodostaa suurissa yrityksissä haasteen johtoryhmän koolle, koska matriisissa halutaan saada esiin kahta eri johtamisnäkökulmaa: asiakas- ja prosessinäkökulma, tai paikallinen ja globaalinäkökulma, tai tuloksen teon ja kehittämisen näkökulma. Mm. valtionhallinnossa kamppaillaan tämän haasteen kanssa, kun siiloja ollaan purkamassa ja mm. verotuksessa yhtenäistämässä toimintatapoja koko maassa.

Kahden johtamisnäkökulman tarve kasvattaa johtoryhmän  kokoa. Jotta päätöksenteko pysyy riittävän nopeana, tulee käsiteltäville asioille perustaa pienempiä työryhmiä, joissa erilaiset näkökulmat kohtaavat. Työryhmien tehtävänä on käydä valmisteluvaiheessa runsaasti keskusteluja keskenään ja koko organisaatiossa. Sen jälkeen ryhmät tekevät päätösehdotuksia varsinaiselle johtoryhmälle.

Yksi keino matriisissa on pitää varsinainen johtoryhmä pienenä ja perustaa laajennettu johtoryhmä, jossa kahden johtamisnäkökulman ”ristiriidat pakottavat” avoimeen vuorovaikutukseen ja ajan hermolla olemiseen. Tämä edellyttää johtoryhmältä enemmän valmistelutyötä ja työryhmien työskentelyn koordinointia.

Tulokset ratkaisevat, joten mihinkään organisaatioon ei pidä kopioida toisten malleja – ideoita kylläkin. Johtamisjärjestelmä ja johtaminen pitää rakentaa organisaation tarkoituksesta käsin ja sen pitää elää ajassa. Jossain kohtaa on myös hyvä pohtia miten johtamista johdetaan.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *