RENTOUTUMINEN

Monet nykypäivän sisäiset ja ulkoiset tekijät ovat lisänneet ihmisten stressiä, ahdistusta, pelkotiloja ja myös yksinäisyyden tunnetta. Säännöllinen rentoutuminen on keino ja itsehoito, jolla voi vähentää niiden aiheuttamaa henkistä painolastia.

Tutkimustulosten ja ihmisten omakohtaisten kokemusten mukaan määrätietoisella rentoutumisella saavutetaan:

  • suurempaa henkistä tasapainoa
  • pysyvämpää hyvän olon tunnetta
  • parempaa havaintokykyä itsensä ja muiden suhteen
  • suurempaa oppimiskykyä
  • lisää luovuutta ja intuitiota
  • enemmän positiivista suorituskykyä ja henkilökohtaista tuottavuutta
  • vähemmän fyysisiä ja emotionaalisia jännitystiloja
  • verenpaineen laskua
  • levollisempaa nukkumista ja nopeampaa nukahtamista
  • vähentyvää halua nautintoaineiden käyttöön

TÄRKEÄ !

KATSO TÄSTÄ ENSIN OHJEET ( A ),
jotta tiedät mitä harjoituksen alussa tehdään ja hyöty on mahdollisimman suuri.

ILMAINEN SYVÄRENTOUTUMISEN HARJOITUS ( B ),
harjoituksessa vain kuunnellaan, mieluiten makuulla silmät kiinni ja napit korvissa tai kuulokkeet korvilla.

Tallenna itsellesi tämän sivun www -osoite, jotta voit rentoutua säännöllisesti ja saavuttaa yllä mainittuja hyötyjä. Voit myös jakaa linkin kaikille, jotka ovat kiinnostuneita aiheesta, ja myös niille, jotka tarvitsisivat enemmän rentoutta tekemiseen ja elämiseen.

Katso ekonomiryhmän palautteet vastaavasta harjoituksesta.

Koetko yksinäisyyttä: lue artikkeli

Jos epäilet rentoutumisen todellista merkitystä, katso tästä Mielenterveysseuran sivua.