Kategoria: Usko ja uskonto

Varjosta auringon lämpöön

Kirjoitus on lähetetty mm. muutamille kirkon ja yhteiskunnan päättäjille. Maailma on täynnä erilaisia kulttuureita. Asioista ajatellaan, niihin suhtaudutaan ja niitä käsitellään monilla tavoilla. Uskomuksiakin on yhtä paljon kuin ihmisiä. Kukaan…
Lue lisää

Nykyihminen, kirkko ja totuudet

Kirjoitus on julkaistu Kotimaa -lehdessä 1992. Olemme Suomessa siirtyneet sellaiselle kehitystasolle, että vanhat opit ja mallit eivät enää toimi. Käytännön esimerkkejä ovat ns. rakennemuutokset, joiden kanssa on viime vuodet kamppailtu…
Lue lisää

Visio ja arvot

Kirkon tiedotuskeskus julkaisi viestintästrategiansa 1995, jonka tavoitteena oli toimia kommunikatiivisesti ja herättää kysymyksiä sekä keskustelua. Siihen pyydettiin palautetta. Tähän on koottu otteita ko. palautekirjoituksesta. * Miten paljon kannattaa tulevaisuudessa korostaa…
Lue lisää

Tarpeet ja ryhmätyöskentely

Saatekirjeen teksti Oheisena on ensimmäinen ehdotus työkaluksi ihmisten tarpeista (alhaalta) kasvavan kirkon työskentelyn aktivoimiseksi ja kehittämiseksi. Se ei ole kertaluontoinen malli, vaan sitä voi käyttää aika ajoin, koska tarpeetkin muuttuvat.…
Lue lisää

Palaute kommunikoivaan kirkkoon

Mietintö on kokonaisuudessaan erinomainen, ja mikäli se luetaan huolella ja omaksutaan työskentelyn pohjaksi, saavutetaan vähitellen viestinnälle asetetut tavoitteet. Mietinnössä korostetaan, että se ei ole tiukasti seurattava normisto, vaan sen tarkoituksena…
Lue lisää

Nokian tapaus

ARVOISAT PIISPA JA KIRKKOHERRA Olen seurannut keskinäistä erimielisyyttänne viimeksi TV 4:n haastattelussa ja myös lehtien palstoilta; en kuitenkaan kovin tarkasti, joten saatan käsitellä asioita joista jo on sovittu. Tilanne lienee…
Lue lisää

Ajatuksia kirkon viestintäohjelmasta

Tässä on joitakin ajatuksia ja ehdotuksia mietintöön. Kommentit on merkitty tähdellä (*). Kokonaisuutena viestintäohjelma vaikuttaa erinomaiselta: se on ajankohtainen, ottaa selkeästi kantaa tämän hetken viestintätilanteeseen ja esittää selviä ehdotuksia miten…
Lue lisää

Kirkon suunta 2000

YLEISTÄ "Alhaalta kasvava kirkko" on hyvä ilmaisu, joka kertoo mistä on kysymys, eli kehitys lähtee eri suunnasta kuin aikaisemmin. Nimi sisältää kuitenkin mielikuvan, että joku on ylhäällä ja toinen alhaalla.…
Lue lisää

Kirjeet Arkkipiispalle

ENSIMMÄINEN KIRJE ARKKIPIISPA JOHN VIKSTRÖMILLE 1991 Kirje johti ensin kirjeenvaihtoon, ja sen jälkeen neljään innostavaan ja syvälliseen palaveriin. Lisäksi pyydettiin kommentteja kirkon kokonaissuunnitelmiin (Kirkko 2000 ja Kirkon viestintäohjelma). HAUTAJAISET JA…
Lue lisää