Kirkko, usko ja uskonto

JOHTAMINEN MUUTTUVASSA KIRKOSSA
Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän tavoitteena on vähentää yhtymän piirissä olevia johtamis- ja yhteistyöongelmia.

RAPORTTI VALMENNUKSESTA 2008  Seurakunnan ilmapiiri oli erittäin huono ja asiaa oli tutkittu monen vuoden aikana. Juuri mikään ei ollut muuttunut. Sitten tilattiin koko valmennus, jossa kehittämistä pohdittiin yhdessä koko henkilöstön kanssa. Raportti on ulkopuolisen asiantuntijan yhteenveto kokonaistilanteesta.

KIRJEET ARKKIPIISPALLE Kirjeet johtivat kahden vuoden lämminhenkiseen, avoimeen ja innostavaan yhteistyöhön.

KIRKON SUUNTA 2000 Kirkko laati 1990-luvun alkupuolella suunnitelman 2000, johon pyydettiin kannanottoa. Kooste palautteista on vuodelta 1994.

KIRKON VIESTINTÄOHJELMA Kirkko laati 1990-luvun alkupuolella suunnitelman 2000 ja sitä tukevan viestintäohjelman, johon pyydettiin kannanottoa. Kooste palautteista on vuodelta 1994.

NOKIAN TAPAUS Kummallekin osapuolelle 27.12.2000 lähetetty kirje koskien Nokian tapausta, jossa tilaisuuksien hurmoksellinen toteuttaminen on osittain ristiriidassa virallisen kirkon käsitysten kanssa.

NYKYIHMINEN, KIRKKO JA TOTUUDET Kirkko on organisaatio, jolla on oma tehtävänsä. Voiko kirkko toimia, tarjota oppejaan ja uskomuksiaan kuten ennenkin? Viesti menee paremmin perille tasavertaisesti keskustelemalla kuin tuomitsemalla ja ylhäältä alas julistamalla. Mitä on totuus?

PALAUTE KOMMUNIKOIVAAN KIRKKOON Kirkon tiedotuskeskus julkaisi suunnitelman 1994, johon se pyysi palautetta.

TARPEET JA RYHMÄTYÖSKENTELY Kirkolle vuonna 1994 rakennettu työkalu, jonka avulla voidaan kartoittaa seurakunnissa jäsenten tarpeita, ja aktivoida ihmiset ryhmätyöskentelyyn ja toistensa auttamiseen.

VARJOSTA AURINGON LÄMPÖÖN Kirjoitus suomalaisesta uskontokulttuurista, jossa voisi olla enemmän lämpöä ja koskettavuutta, joka voisi tarjota nuorille vahvempia juuria.

VISIO JA ARVOT Palautteita kirkon viestintästrategiaan 1995.