Tulokseen tiimityöllä sisällysluettelo

1. Johdanto
2. Tiimityöskentelyn tuloksia
Tiimitoiminta tuotannossa
Logistiikkatiimi
Tiimiajattelua päiväkodissa
Tiimi hoitotyössä
Rakennustyömaasta tiimi
Tiimityöhön siirtyminen opastuksetta
3. Mikä tiimi on?
Organisaatio ja ihmiset
Siirtyminen tiimityöhön
Eri tiimit
Tiimien tehtävät ja vastuualueet
4. Miten tiimitoimintaa voi lisätä?
Töiden vaihtaminen
Työn laaja-alaistaminen
Järkevien ja mielekkäiden työkokonaisuuksien rakentaminen
Vapauksien antaminen
Kokeilemisen ja kehittämisen salliminen
Miksi vapautta ei käytetä?
Oma-aloitteisuus
Tiimin itsenäisyyden ja päätäntävallan lisääminen
Organisaation päämäärän ja tavoitteiden ymmärtäminen
Organisaatio on ihmisten aivoissa
Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty
Pelisäännöt
Toiminnan laatu
Asiantuntijaorganisaatiot
Määrä- ja laatumittareiden parantaminen
Mittareiden rakentaminen
Esimerkki tuotannon mittarista
Palvelun mittarit
5. Miksi tarvitsemme tiimityöskentelyä?
Järjestys vs. kaaos
Prosessista
Palveluketjusta
6. Asiakas on työn antaja
7. Tiimi ja me-henki
Erilaisuuden ymmärtäminen
Vastuu
Tiimin tehtävä vai jäsenen tarpeet?
Hankala tiimin jäsen
Milloin puututaan vaikeaan tilanteeseen?
Ilmapiiri
8. Minä tiimin jäsenenä?
Ihmissuhteet
Viha
Käyttäytyminen tiimissä
Positiivisuus
Negatiivisuus
Mallin hyödyntäminen
Ammattitaito
9. Johtaminen tiimiorganisaatiossa
Esimiehen muuttuvat tehtävät
Muutoksen syvyys
Ensimmäisen kerran tiiminvetäjänä
Esimies-rooli
Mielikuvat ohjaavat toimintaa
Itseohjautuvuus
Tiimien välinen yhteistyö
10. Tiimipalaverit
Yhtenäinen käytäntö on tarpeen
Asialista
Käsiteltävien asioiden vakiolista
Palaveri tarpeen mukaan
11. Kehittäminen
12. Lopuksi
13. Liitteet
1 Tiimisopimus
2 Ongelman ratkaiseminen
3 Oma-aloitteisuuden arviointi
4 Esimiehen ja tiimiohjaajan tehtävät
5 Palaverityöskentelyn kehittäminen
6 Mitä asioita tiimipalaveriin?
7 Keskustelu tiimipalaverissa
8 Tiimityöskentelyn arviointi
9 Tiimien välinen yhteistyö
10 Reilu yhteistyökumppani -analyysi
11 Työnohjaus
12 Esimiehen arvovalta
13 Kirjan käyttäminen tiimissä

Katso myös

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *