Konsultoinnin menestystarinat 2004

Konsultoinnin menestystarinat 2004LEHDISTÖTIEDOTE

Liikkeenjohdon konsultit (LJK) ry:n MENESTYSTARINAT 2004

Finlandia-talossa 29.4.2004

CASE: Cloetta Fazer Makeiset Oy ja Karl-Magnus Spiik Ky

Cloetta Fazer Makeiset Oy voitti vuonna 2003 kilpailun Suomen parhaasta yrityksestä. Kilpailun järjesti Helsingin kauppakorkeakoulun omistama LTT-Tutkimus Oy. Kaikkiaan tutkituissa organisaatioissa oli yhteensä 118 000 työntekijää (noin 5 % Suomen kaikista työpaikoista). Itse kilpailuun osallistui 60 yritystä.

90-luvun puolivälissä oli Cloetta Fazer Makeiset Oy:n lähtötilanne melko tavanomainen. Ulkoiset ja sisäiset olosuhteet olivat muuttuneet, eikä niihin ollut vastattu suunnitelmallisesti. Asioita tehtiin paljon, mutta puutteita oli johtamisessa ja yhteistyössä. Vastuualueet olivat epäselviä. Tavoitteet eivät ohjanneet toimintaa riittävästi. Organisaation työskentelyä leimasi epäsystemaattisuus. Henkilöstö voi aika huonosti ja oli vaihtuvuutta. Tietotekniikkaa käytettiin, mutta se oli suunnittelematonta.

Kun keskeisimmät ongelma-alueet oli määritelty, asetettiin toiminnalle ja sen kehittämiselle selkeä visio. Samalla päätettiin, että kehittäminen tehdään itse, vaikka apuna käytettäisiinkin ulkopuolisia asiantuntijoita. Vastuu prosessin johtamisesta ja ohjauksesta oli tiukasti omissa käsissä. Tämä edellytti johdolta ja esimiehiltä sitoutumista ja henkistä kasvua.

Menestystarinat 2004 tilaisuudessa esitellään Cloetta Fazer Makeiset Oy:n yhteistyötä liikkeenjohdon konsultti Karl-Magnus Spiikin kanssa. Tärkeimpiä valmennusalueita olivat itsensä parempi tunnistaminen ja erilaisuuden ymmärrys, hyväksyminen ja hyödyntäminen. Seminaareissa opeteltiin rakentavaa palautteiden antamista. Ajan hallinnan osuudessa syvennyttiin oman itsensä johtamiseen siten, että tavoitteet saavutetaan, motivaatio on korkea ja työskentelyä ohjaa jatkuva oppiminen. Kehittämiseen liittyi myös henkilöstön uuden ilmapiirimittauksen rakentaminen, jonka käyttämistä opeteltiin konsultin ohjauksessa.

Kehitystyön päätavoitteita olivat tuloskunnon kohentaminen henkilöstön osaamisen ja työtyytyväisyyden kautta. Koska kaikki yritykset toimivat tiukassa ja alati muuttuvassa kilpailutilanteessa tiedostettiin, että ilman jatkuvaa oppimista ei tuleviin haasteisiin kyettäisi vastaamaan.

Määrätietoinen kehittäminen tuotti tulosta. Cloetta Fazer Makeiset Oy:stä tuli Suomen paras työpaikka ja oli Euroopan 10 parhaan yrityksen joukossa. Henkilöstön palaute johtamisesta on huipputasoa. Uuden oppimista, vanhasta poisoppimista, osaamisen jakamista ja toiminnan jatkuvaa kyseenalaistamista tapahtuu koko ajan. Sisäinen ja ulkoinen asiakastyytyväisyys saavat mittauksissa kiitettävän arvosanan, tehokkuus on korkea ja toimitusvarmuus 99 %. Markkinaosuus ja volyymit ovat selvässä nousussa. Taloudellinen tulos on kasvanut eniten.

Asiakkaan ja konsultin yhteistyön onnistuminen perustui mm. siihen, että asiakas tiesi mitä halusi, ja konsultin osaaminen vastasi näitä tarpeita. Suunnittelussa syntyi yhteinen näkemys, miten asiat tehdään ja saadaan onnistumaan. Yhteistyötä leimasi luottamus ja avoin dialogi. Valmennusohjelmat ja materiaalit räätälöitiin asiakkaan organisaatiolle sopiviksi. Asiakas johti prosessia ja kytki uudet asiat johtamisjärjestelmään.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *