En usko sattumiin, konsultin testamentti

Kirjan pääteemat
Kirja on lähetetty suomalaisille asiantuntijoille, joiden ajatuksia on lainattu kirjassa.

Takakannen teksti

Lukijoiden palautteita

Turun Seudun Ekonomit ry:n lukupiirin palautteet

Saatekirje piispoille
Kirja on lähetetty Kirkkohallitukselle, arkkipiispa Tapio Luomalla ja kaikille Suomen piispoille, emeritusarkkipiispoille Kari Mäkiselle ja John Vikstömille sekä metropoliitta Ambrosiukselle, joiden ajatuksia on lainattu kirjassa.

Saatekirje hallitusten puheenjohtajille
Talouselämä -lehti esitteli numerossa 19 / 2021 kaksitoista merkittävää pörssiyhtiöiden hallitusten puheenjohtajaa, joille kirja on lähetetty.

Saatekirje kansanedustajille
Kirja on lähetetty kaikille Suomen kansanedustajille kesäkuussa 2021.